top of page
About Us

101 Zoos ก่อตั้งในปี 2014 โดยให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับสวนสัตว์แบบองค์รวม สวนสัตว์ป่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ซาฟารี อควาเรีย และอุทยานทางทะเล สวนพฤกษศาสตร์ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และศูนย์วิทยาศาสตร์ งานของเราครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่เรื่องสัตววิทยาและการดำเนินการไปจนถึงการให้คำปรึกษาเพื่อการศึกษา คำปรึกษาด้านการเดินศึกษาธรรมชาติ และคำปรึกษาจากประสบการณ์

 

เรามอบบริการอันหลากหลาย – ตั้งแต่การปรับปรุงและการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ใหม่ไปจนถึงการวางแผนและการดำเนินการในโครงการใหม่ ๆ การทำงานไปพร้อมกับสถาปนิกที่คุณเลือก หรือพันธมิตรของเราเอง เรามอบโซลูชันการออกแบบที่ยังผลลัพธ์ในระดับสูง

 

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลผล เรามอบวิธีเชิงนวัตกรรมและมีส่วนร่วมเพื่อถ่ายทอดข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ไปยังผู้เยี่ยมชม เราใช้พลังการออกแบบที่ชัดเจนและสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เยี่ยมชม เพื่อให้มั่นใจประสบการณ์ที่จะกระตุ้นความคิดและให้ความเพลิดเพลิน

 

สำหรับสวนสัตว์และอุทยานสัตว์ การมอบสวัสดิภาพแก่สัตว์ที่ยอดเยี่ยมอย่างเสมอต้นเสมอปลายเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของผู้เยี่ยมชมได้ เราเชื่อว่าถิ่นที่อยู่ที่สมบูรณ์จะช่วยเชื่อมโยงผู้คนกับความต้องการของสัตว์ และแนวคิดเกี่ยวกับการสงวนพันธุ์สัตว์ป่ารวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพได้ดีกว่า เรายังออกแบบพื้นที่ซึ่งสร้างขึ้นตามระบบนิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรมของสายพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงการจัดแสดงสายพันธุ์ผสมที่หลากหลาย เช่นเดียวกับ การจัดแสดงที่นำเสนอระบบนิเวศเมืองและชุมชน

 

เรามีประสบการณ์อย่างครอบคลุมด้านนโยบายการอนุรักษ์ เช่นเดียวกับการดำเนินการเชิงปฏิบัติการทั้งในการนำเอาสายพันธุ์จากนอกพื้นที่ (ex-situ) ซึ่งส่งเสริมการก่อสร้างเพื่อความยั่งยืน และลักษณะพื้นฐานทางสังคมแบบกลุ่มเชิงอนุรักษ์ตามชุมชนเพื่อการปกป้องเขตเมือง ชนบท และความหลากหลายทางชีวภาพ

 

ลูกค้าของเรานั้นหลากหลาย – รวมถึงผู้มีอำนาจของภาครัฐ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรธุรกิจเอกชนและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

บริการ

 • แผนแม่บท

 •  การพัฒนาโครงเรื่องและแนวคิดด้านประสบการณ์ของผู้เยี่ยมชม

 • การออกแบบส่วนจัดแสดงและพื้นที่ให้บริการ

 • การตรวจทานและบทวิจารณ์พิมพ์เขียว การก่อสร้าง และการร่างแบบร้านค้า

 • การพัฒนาด้านการวางแผนเพื่อการศึกษา รวมถึงแผ่นป้ายและสื่อเพื่อการศึกษา

 • การพัฒนาโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์

 • การประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกของสัตว์

 • การวางแผนเพื่อเก็บรวบรวมสัตว์ – รวมถึงการพัฒนาการเก็บรวบรวมสัตว์ที่มีอยู่และการคัดเลือกสายพันธุ์ใหม่

 • การวางแผนเชิงการอนุรักษ์

 • การวางแผนเพื่อฝึกฝนสัตว์

 • การพัฒนาด้านกระบวนการและแผนการในภาวะฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ

 • การปฏิบัติการ กระบวนการทำงาน รวมถึงการประเมินผลและการวางแผนด้านกลยุทธ์

 • การวางแผนการจัดหาพนักงานและการฝึกอบรม

 • การตลาดและการวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างแบรนด์และสื่อสังคม

 • การบริหารจัดการด้านโครงการหรือความช่วยเหลือในระหว่างการดำเนินการ

 • กระบวนการด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตาม

 • การเลี้ยงและการบริหารจัดการสัตว์

 • การครอบครองสัตว์

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์

 • โปรแกรมด้านโภชนาการและการให้อาหารสัตว์

 • การพัฒนาโปรแกรมเสริมและอุปกรณ์สำหรับสัตว์

 • การฝึกอบรมพนักงาน

 • การพัฒนาระเบียบการ

 • ความช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค

 • ความช่วยเหลือในการสร้างความร่วมมือเชิงอนุรักษ์ด้านการนำสายพันธุ์จากนอกพื้นที่ (ex situ) และการนำสายพันธุ์จากในพื้นที่ (in situ) ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

 • การพัฒนาและการกำกับดูแลการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์

 • คำแนะนำด้านการปฏิบัติการ

 • การบริหารจัดการในภาวะภัยพิบัติ

 • คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกองค์การสวนสัตว์ระหว่างประเทศ

Our Services
Gallery

แกลเลอรี

ติดต่อเรา

101 Zoos_Bcard F.jpg

ส่งข้อความถึงเรา

ส่งข้อความสำเร็จ

Contact Us
bottom of page